MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG

MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG

MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG

MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG

MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG
MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM - CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI THẮNG
Kỹ thuật
Kỹ thuật
0938379009
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0778 788 999
Kinh Doanh 2
Kinh Doanh 2
0938379009
Kế toán
Kế toán
0889023868

Sản phẩm

MÁY DUỖI THẲNG CẮT ĐOẠN TỪ 3MM ĐẾN 6MM


Giá bán: Liên hệ


KÍCH THƯỚC 1,200 X 500 X 800

TRỌNG LƯỢNG 140KG

MOTER 3HP

BƠM 20V

DẦU VS 68 DUNG LƯỢNG 30L

DUỖI CẮT MIN 3MM MAX 6MM

TỐC ĐỘ 40M/P

 

Chi tiết
Bình luận

Cùng danh mục

backtop