THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI

THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI

THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI

THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI

THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI
THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI
Kỹ thuật
Kỹ thuật
0938379009
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0778 788 999
Kinh Doanh 2
Kinh Doanh 2
0938379009
Kế toán
Kế toán
0889023868

Sản phẩm

THÀNH PHẨM GIA CÔNG ĐAI


Giá bán: Liên hệ


MÁY BẺ ĐAI TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

TỪ 100MM ĐẾN 700MM

NĂNG XUẤT CAO 

TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NHÂN CÔNG, ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ ÍT, 

GIẢI PHÓNG SỨC LAO ĐỘNG.

MÁY BẺ ĐAI SẮT ĐẠI THẮNG LUÔN SÁT CÁNH CÙNG BẠN LÀM GIÀU

 

 

Chi tiết
Bình luận

⛔️CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẬM TIẾN ĐỘ ⛔️ CHI PHÍ TĂNG CAO ⛔️THIẾU CÔNG NHÂN ⛔️ CHỦ NHÀ HỐI THÚC 

Cùng danh mục

backtop